Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - Obecná chemie

Co je chemie Rozdělení chemie Metody zkoumání látek Označení nebezpečných látek
Směsi Roztoky Složení roztoků Separační metody
Voda Vzduch Atomy Ionty Molekuly
Chemické prvky Periodická soustava Chemická vazba
Třídění látek Kovy Nekovy Polokovy
Chemická reakce Zákon zachování hmotnosti Základní chemické reakce Průběh reakcí
Fyzikální veličiny v chemii Výpočty z chemických rovnic