Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 6. ročník - Zeměpis světadílů a oceánů - Afrika

Poloha
Afriky
Ohrožený
světadíl
Přírodní
poměry
Státy
u Středozemního moře
Sahel
Guinejský
záliv
Východní
Afrika
Jižní
Afrika
Zdroje informací

Poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí

Poloha

Rozloha

Členitost

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
  velmi malá
 • Somálslký poloostrov (Africký roh)
 • Madagaskar (4. největší ostrov světa)
 • souostroví Kapverdy
 • Kanárské ostrovy
 • ostrov Svaté Heleny
 • Guinejský záliv

Povrch

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
 • převážně náhorní plošiny
 • pánve
  • Čadská
  • Konžská
 • pohoří
  • Kilimandžáro - Uhuru 5 895 m
  • Etiopská vysočina
  • Atlas
  • Dračí hory

Podnebí