Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Geometrie 2

bod, čáry geometrická tělesa Literatura

Bod, čáry

BOD zaznamenáváme křížkem a vždy k němu přiřadíme velké tiskací písmeno.

vyznačení bodu K:

 

 

 

PRACOVNÍ LIST

K vyznačeným bodům dopiš písmenka podle abecedy. Začni bodem A.

Jakým bodem skončíš?
Jaké známé souhvězdí ti připomíná ti rozmístění bodů?

http://www.wikimedia.org

ŘEŠENÍ:

 

 

 

ČÁRY – PŘÍMÉ, LOMENÉ, KŘIVÉ

 

http://www.galerieart.cz/vystava_cerny_antonin.htm

 

PŘÍMÁ ČÁRA

http://www.wikimedia.org

LOMENÁ ČÁRA

http://www.wikimedia.org

KŘIVÁ ČÁRA

http://www.wikimedia.org

ČÁRY OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ

- LOMENÁ ČÁRA UZAVŘENÁ

http://www.arthursclipart.org/justforkids/animals/page_02.htm

- LOMENÁ ČÁRA OTEVŘENÁ

http://www.arthursclipart.org/justforkids/animals/page_02.htm

- KŘIVÁ ČÁRA UZAVŘENÁ

http://www.arthursclipart.org/justforkids/animals/page_02.htm

- KŘIVÁ ČÁRA OTEVŘENÁ

http://www.arthursclipart.org/justforkids/animals/page_02.htm

PRACOVNÍ LIST

Spoj body A, B, C, D, E, tak, abys vytvořil/a lomenou čáru uzavřenou. Celý obrázek si nakonec domysli ku “obrazu svému?“ , vymaluj a dobarvi.

http://www.wikimedia.org

Spoj body A, B, C, D, E, tak, abys vytvořil/a křivou čáru uzavřenou. Celý obrázek si nakonec domysli ku “obrazu svému“ , vymaluj a dobarvi.

http://www.wikimedia.org