Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Přírodopis - 8. ročník - Jednobuněčné organismy a viry

Buněčná biologie Viry Bakterie Sinice Řasy Houby Prvoci Zdroje informací

Buněčná biologie

Buňka

Stavba buňky

rostlinná buňka živočišná buňka
(nemají buněčnou stěnu, chloroplasty a vakuoly, mívají jedno jádro)
foto: http://toscali-veda-technika.blogspot.com/2009/01/buka-ivoin-i-rostlinn.html

Organely a jejich funkce

Rozmnožování buněk

Dělení jádra

Biologie