Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 9. ročník - Poválečné období

Evropa
1945 - 1947
Studená
válka
Rozvojový
svět
Únor
1948
Sovětizace
států
USA
v 50. a 60. letech
Země
v 60. letech
Vojenské
bloky
Zdroje informací

Evropa v letech 1945 - 1947