Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Rozmanitost přírody

Horniny a minerály Suroviny Ochrana přírody Pokus Zdroje informací

Horniny a minerály

Představte si zeměkouli jako jablko.
Slupka na jablku by se dala přirovnat k vrstvě na povrchu zeměkoule k zemské kůře.
Pod zemskou kůrou je zemský plášť a uprostřed zeměkoule je zemské jádro.

Horniny

V České republice je mnoho pohoří nebo skal, které jsou tvořeny

       
    vápenec     Bílé Karpaty, Moravský kras
    pískovec     Prachovské skály, Adršpašsko - teplické skály, České švýcarsko
    čedič     České středohoří
    žula     Čertova stěna, Sokolčí
       

žula

 • rozšířená hornina vzniklá utuhnutím magmatu
 • tvoří ji minerály živec, křemen a slída
 • je odolná, používá se jako stavební a sochařský kámen

uhlí

 • hořlavá hornina, která vzniká hromaděním těl rostlin a jejich přeměnou během milionů let
 • bez přístupu vzduchu
 • těží se v uhelných dolech
 • používá se k topení, na výrobu elektřiny

pískovec

 • vzniká usazením a zpevněním vrstev písků
 • je tvořen drobnými zrnky minerálů, hlavně křemenem
 • tvoří rozmanité skalní útvary
 • používá se jako obkladový a sochařský kámen

vápenec

 • vzniká zpevněním vápenatých schránek mořských živočichů
 • obsahuje minerál kalcit
 • vytváří krasové útvary např. jeskyně s krápníky a propasti
 • z vápence se vyrábí cement a vápno

mramor

 • vzniká přeměnou vápence, který se dostal hluboko do zemské kůry
 • je tvořen hlavně minerálem kalcitem
 • vytváří různobarevné vrstvy, proto se používá jako dekorační obkladový kámen

čedič

 • vzniká utuhnutím lávy
 • minerály v čediči nelze rozlišit pouhým okem, jsou velmi malé
 • často tvoří sopečná pohoří
 • je pevný, využívá se ve stavebnictví

Minerály

sůl kamenná
(kuchyňská sůl)

 • měkký minerálu
 • výborně rozpustný ve vodě
 • používá se denně pro přípravu jídel

křemen

 • tvrdý minerál
 • různé zbarven
 • bývá součást písků
 • používá se k výrobě skla
 • čirý křemen je křišťál

magnetit

 • šedočerný minerál s kovovým leskem
 • má magnetické vlastnosti
 • používá se jako surovina pro výrobu železa

živec

 • tvrdý minerál
 • má perleťový lesk
 • v horninách se vyskytuje často
 • používá se k výrobě keramiky

slída

 • měkký minerál
 • dobře odolává žáru
 • nehtem můžeme odlupovat jednotlivé lupínky slídy
 • dříve se slída používala do okýnek kamen

kalcit

 • středně tvrdý minerál, který neryje do skla
 • je rozpustný v octě
 • může mít různé zbarvení

zdroj: Příroda pro 4.roč. ZŠ, nakladatelství Fraus 2010, Přírodověda 4, Nová škola 2003