Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 6. ročník - Starověké Řecko

Mykény Sparta Athény Řecké války Vzdělanost a umění Makedonie Časová osa Zdroje informací

Řecko v období Mykénském, homérském a období velké kolonizace

 • Řecko osídlily indoevropské kmeny - Řekové
 • Řekové nazývají sami sebe Hellénové a svou zemi nazývají Hellas
 • Starověké Řecko se skládá z těchto částí
  • jižní část Balkánského poloostrova
  • ostrovy v Egejském moři
  • dva středomořské ostrovy velké - Kréta a Kypr
  • západní pobřeží Malé Asie
 • starověké Řecko tvořily městské státy

Mykénské období

Lví brána - vstup do paláce
foto: wikipedia.org
Zlatá maska krále Agamemnona
foto: wikipedia.org
Náušnice
foto: wikipedia.org
Kyklopské zdi
foto: wikipedia.org

Homérské období

Odysseus odolává zpěvu Sirén
foto: www.motoroute.cz
Trojský kůň
foto: www.motoroute.cz

Archaické období

Období velké kolonizace

Klasické období

Helénistické období