Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 9. ročník - Politická mapa dnešního světa

Znaky
států
Nezávislost,
kolonizace
Poloha
a rozloha
Počet
obyvatel
Státní
hranice
Členění
států
Formy
vlád
Politický
systém
Světové
organizace
Vyspělost
zemí
Ohniska
konfliktů
Zdroje informací

Znaky států

Znaky státůPostavení země na mezinárodním poli ovlivňuje stupeň rozvoje hospodářství a životní úroveň obyvatel. (Státy G8, Švýcarsko, Švédsko - Somálsko, Bangladéš, Niger)