Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 9. ročník - Krajina a životní prostředí

Změny
klimatu
Ekosystémy
Ekologický
problém
Přírodní
katastrofy
Ochrana
přírody
Geografické
vzdělání
Česká
geografie
Zdroje informací

Globální změny klimatu

V atmosféře probíhají v současné době na Zemi globální změny klimatu, které mohou mít nedozírné následky pro celou planetu.

Zvyšování teploty

Příčina

Důsledek

Ohrožení ultrafialovým zářením (UV záření)

Proti UV záření je Země chráněna vrstvou ozónu.

Příčina

Důsledek