Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 8. ročník - 17. století

Znaky
novověku
Anglie
v 17. století
Francie
v 17. století
Rusko
v 17. století
Baroko
Habsburská monarchie
v 17. století
Kolonie jako
zdroj surovin
Zdroje informací

Znaky novověku

Znaky novověku

Porovnání starověk - novověk


Doporučená literatura:
Philippe Aries, Dějiny smrti I-II. Praha 2000.
Peter Burke, Žebráci, šarlatáni, papežové, Litomyšl 2007 (historická antropologie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci)
Carlo Ginzburg, Sýr a červi, Praha 2000 (svět jednoho mlynáře kolem roku 1600.
Michel Foucault, Dohlížet a trestat, Praha 2000 (kniha o zrodu vězení)