Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 9. ročník - Současnost

Československo
v 60. letech
Rok
1968 a 1969
Normalizace
v ČSSR
Osobnosti
v 70. a 80. letech
Charta 77
Sametová
revoluce
Svět
v 70. a 80. letech
Světové
osobnosti
Nebezpečí
terorizmu
Zdroje informací

Československo v 60. letech

Změny zákonů

 • v roce1960 byla schválena nová ústava
 • Československo přijalo nový název - ČSSR
  • Československá socialistická republika
 • byl přijat zákon o národních výborech
 • byla vyhlášena rozsáhlá amnestie, kdy se dostalo na svobodu spousta politických vězňů
 • nový státní znak

státní znak
www.dejepis.com

Ekonomika

 • v roce1960 byl schválen zákon o 3. pětiletém plánu na léta 1961 – 1965
 • 1961 – 1962 selhalo zásobování uhlím, nedostatek elektrické energie, ochromení železniční dopravy
 • 1962 – potíže se zásobováním (nedostatek masa, másla, vajec, mléka, sýrů)
 • hospodářská krize, na tu v roce 1963 poukázal ekonom Ota Šik, JZD dostala větší prostor k samostatnosti

státní znak
www.dejepis.com

Kultura

 • uvolňování poměrů
  • na středních a vysokých školách začaly studovat děti se špatným kádrovým profilem
  • vzrůstala možnost jezdit i do kapitalistických zemí
  • zmenšení cenzury, začaly se tisknout knihy západních autorů
   • Jeden den Ivana Děnisoviče
   • od spisovatele A. Solženicina
   • Perličky od B. Hrabala
   • knihy L. Vaculíka, A. Lustiga….
 • hrála se divadla
  • od V. Havla, M. Uhdeho
  • v Semaforu vznikla dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr
  • v Brně se proslavilo divadlo Husa na provázku
  • Ypsilonka
 • vznikala literatura faktu - Miroslav Ivanov
 • pravdivější zprávy v televizi a rozhlase
 • filmové umění – muzikál Starci na chmelu
 • v Praze se uskutečnila 2. celostátní spartakiáda

dvojice Suchý - Šlitr
www.prostor-ad.cz

Starci na chmelu
www.iDnes.cz

spartakiáda - Šlitr
www.veslavkově.cz

Starci na chmelu
www.rakovnicko.info

Politika

 • ve společnosti se začalo otevřeněji hovořit o problémech a o dříve zakázaných tématech
  • T. G. Masaryk, legionáři, procesy z 50. let
 • v roce 1963 musela KSČ přiznat, že se dopustila omylů, zločinů
 • došlo k amnestiím a propouštění vězňů
 • podobná situace byla i na Slovensku
 • v roce 1968 propuklo „pražské jaro“
  • v roce 1968 byl odvolán ze stranických funkcí A. Novotný, 1. tajemníkem KSČ se stal A. Dubček
  • 1. máj 1968 se stal manifestací touhy po svobodě a demokracii

státní znak
www.dejepis.com
foto: Starci 1, iDnes.cz, Starci 2, rakovnicko.info. Obchod na korze (získal Oskara), foto: Obchod na korze, zdroj: dvdklub.cz foto: Suchý a Šlitr, zdroj: prostor-ad.cz 2. celostátní spartakiáda foto: Spartakiáda 1960, zdroj: veslavkově.cz