Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Veličiny a jednotky


Veličiny Délka Objem Hmotnost Hustota Čas Teplota Literatura

Fyzikální veličiny

Fyzikální veličiny jsou vlastnosti těles, které se dají měřit (délka, teplota, síla, objem,…).

Každá veličina má své jméno, svou značku, a své jednotky. Například veličina se jmenuje délka, značka je malé l, jednotky jsou metr, coul, palec, stopa, míle, ...

Pro každou veličinu byla vybrána jedna jednotka jako základní. Pokud to jde, měříme a počítáme danou veličinu v základních jednotkách.

Pro jednodušší zápis velikostí naměřených hodnot se místo násobků deseti (počtu nul) používají předpony.

Násobek deka předpona značka Příklad
deset 10 deka da 1 dam = 10 m
sto 100 hekto h 1 hl = 100 l
tisíc 1 000 kilo k 1 km = 1000 m
milión 1 000 000 mega M 1 MJ = 1 000 000 J
miliarda 1 000 000 000 giga G 1 GW = 1 000 000 000 W
bilión 1 000 000 000 000 tera T 1 TB = 1 000 000 000 000 B
biliarda 1 000 000 000 000 000 peta P 1 PJ = 1 000 000 000 000 000 J

část deka předpona značka Příklad
desetina 0,1 deci d 1 dm = 0,1 m
setina 0,01 centi c 1 cm = 100 l
tisícina 0,001 mili m 1 mm = 0,001 m
milióntina 0,000 001 mikro m 1 mm = 0,000 001 m
miliardtina 0,000 000 001 nano n 1 ns = 0,000 000 001 s
bilióntina 0,000 000 000 001 piko p 1 ps = 0,000 000 000 001 s
biliardtina 0,000 000 000 000 001 femto f 1 fs = 0,000 000 000 000 001 s