Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 9. ročník - Práce s počítačem a laboratorní technika

 

Náplň práce:

Zpracování jednoduchých webových stránek na dané téma. Pochopit základy počítačového jazyja na příkladu vytváření webové stránky přímo ve zdrojovém kódu HTML.

Zadání

 1. Vytvořit samostatnou prací webovou stránku ve zdrojovém kódu

 2. Pochopit princip počítačového jazyka, příkazy, atributy, parametry

 3. Vhodně graficky upravit vzhled a prostředí stránky

 4. Nastudovat vybranou problematiku a vhodně připravit obsah i strukturu práce

 5. Správně vybrat materiál, ověřit jeho věrohodnost z více zdrojů a vystihnout podstatu

 6. Upravit obrázky do potřebných rozměrů a kvality

 7. Vhodně stylizovat psaný text, dodržovat pravopis i normy psaného strojového textu

 8. Uvádět zdroje, dodržet citační normu. Striktně dodržovat autorský zákon

 9. Spolupracovat s dozorujícím učitelem na vyhledávání zdrojů, kontrole kvality a průběhu práce

 10. Nastavit si časový harmonogram práce, práci vhodně časově rozvrhnout

 11. Vhodně odprezentovat práci před spolužáky z nižších ročníků
Vzor nápověda pro práci s příkazy htmlJak užívat příkazy zjistíte pomocí zobrazení zdrojového kódu následujícího textu: (pravé tlačítko myši - zobrazit zdrojový kód)

Formátování textu

nový odstavec

nový řádek,odřádkování
další řádek
větší vertikální mezera v textu

nadpis


vodorovná čára


tučné

kurzíva

přeškrtnuté

podtržení

větší

menší

horní index

dolní index

pevná šířka znaků (courier font)

text,
   u kterého je respektován původní:      vzhled


změna velikosti odstavcového textu
odsazený text


zobrazení textu zprava do leva


Komentáře ve zdrojovém kódu

Odrážky a číslování:


 1. Jablka
 2. Hrušky
 3. Švestky
Praha
hlavní město ČR
Vídeň
hlavní město Rakouska

Tvorba odkazů

Textový odkaz na jiný web

Textový odkaz na jiný soubor téhož webu

Odkaz na konkrétní místo téže stránky
Odkaz na konkrétní místo téže stránky

odkaz na konkrétní místo v jiném souboru


Obrazový odkaz:

automobilka
Thomas doerfer/AMI Skoda Joyster CC-BY-SA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Škoda_Joyster.jpg
Odkaz na e-mailodkaz na libovolný soubor z programů word a excel

Symboly
3<5


α β γ δ


více mezer        v textu (horizontálně)
    nový odst.

OBRÁZKY A GRAFIKA

škoda

Jak začít, když dokladů o jeho dřívější existenci je poměrně málo. Pes patří do čeledi šelem psovitých (Canidea). Náleží sem i vlci, šakali, kojoti, lišky, dingo apod. Vývoj psa domácího úzce souvisí s vývojem člověka. Patří k nejstarším domestikovaným zvířatům. Nejstarší nálezy psa domácího ukazují na Přední Asii a Severní Afriku. Odtud se rozšiřuje do Evropy. Jiná část vědců hovoří o nálezech na americkém kontinentě. Z Ameriky se šíří do Asie a dále do Evropy. V obou případech vlastně jen věrně doprovází člověka. Za první nálezy mohou být pokládány zkamenělé zbytky z doby asi před 15 - 20 milióny let. Do této doby se odhaduje pravděpobný prapředek psa domácího Tomarctus. Podle některých vědců lze předpokládat, že nebyl jediným předkem, který stál u počátků vývoje následných typů psa domácího. Na jeho vývoji se podíleli především vlk, dá se uvažovat o šakalovi a kojotovi. Zpočátku vývoj psa ovlivňovali hlavně vnější životní podmínky prostředí, ve kterém žil. Dík stěhovavému způsobu života jeho pána tak docházelo k náhodnému křížení. Podstatně později, asi před 10 000 lety, když se člověk usadil, se odhaduje podle archeologických nálezů, začátek většího úsilí domestikačních vlivů na psa. Člověk začal intenzivněji využívat některé vlastnosti psa a zřejmě podle tohoto klíče i plemenil.

škoda škoda

vtip škoda

Obrazové nebo klikací mapy

pneuservis sklo pojistka automobilka


Tabulky

nadpis tabulky
měsíc jablka hrušky NEPADAJÍ DALEKO OD STROMU protože jsou opravdu líné a jejich tvar je v tom utvrzuje
leden 22 23
únor 32 33
březen 42 43

Jak začít, když dokladů o jeho dřívější existenci je poměrně málo. Pes patří do čeledi šelem psovitých (Canidea). Náleží sem i vlci, šakali, kojoti, lišky, dingo apod. Vývoj psa domácího úzce souvisí s vývojem člověka. Patří k nejstarším domestikovaným zvířatům. Nejstarší nálezy psa domácího ukazují na Přední Asii a Severní Afriku. Odtud se rozšiřuje do Evropy. Jiná část vědců hovoří o nálezech na americkém kontinentě. Z Ameriky se šíří do Asie a dále do Evropy. V obou případech vlastně jen věrně doprovází člověka. Za první nálezy mohou být pokládány zkamenělé zbytky z doby asi před 15 - 20 milióny let. Do této doby se odhaduje pravděpobný prapředek psa domácího Tomarctus. Podle některých vědců lze předpokládat, že nebyl jediným předkem, který stál u počátků vývoje následných typů psa domácího. Na jeho vývoji se podíleli především vlk, dá se uvažovat o šakalovi a kojotovi. Zpočátku vývoj psa ovlivňovali hlavně vnější životní podmínky prostředí, ve kterém žil. Dík stěhovavému způsobu života jeho pána tak docházelo k náhodnému křížení. Podstatně později, asi před 10 000 lety, když se člověk usadil, se odhaduje podle archeologických nálezů, začátek většího úsilí domestikačních vlivů na psa. Člověk začal intenzivněji využívat některé vlastnosti psa a zřejmě podle tohoto klíče i plemenil.

nadpis tabulky
Měsíc Druhy ovoce
Jablka Hrušky
leden 22 23
únor 32 33
březen 42 43

popis tabulky
měsíc jablka hrušky
leden
únor
březen

Plovoucí (přímo vložený) rám

Běžící text
Tohle je poletující větička,nekoukej a utíkej takyZvuk a video na WWW

Odkaz na zvukový soubor


odkaz na videosekvenci