Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Elektrický obvod

Obvod El. proud El. napětí Literatura

Elektrickým obvodem označujeme zapojení jednotlivých el. součástek. Jeho zapojení zakreslujeme pomocí schematických značek.

Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže je v obvodu zapojen zdroj napětí (elektrický článek, baterie elektrických článků) a elektrické součástky jsou vodivě propojeny.

Schematické značky:

obr29.jpg, 58kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

87.jpg, 27kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

86.jpg, 31kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

89.jpg, 31kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

91.jpg, 26kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

93.jpg, 28kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

94.jpg, 35kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

106.jpg, 47kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

103.jpg, 31kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

100.jpg, 71kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Elektrický obvod

a) nerozvětvený - žárovky zapojeny za sebou (sériově) Ve všech místech nerozvětveného obvodu prochází stejný el. proud.

b) rozvětvený - žárovky zapojeny vedle sebe (paralelně) Součet el. proudů ve větvích se rovná velikosti proudu v nerozvětvené části obvodu.

Schéma elektrického obvodu:


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA