INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 9. ročník - Anorganické sloučeniny

Významné soli Hydrogensoli Hydráty Řešené příklady
Cvičení
Literatura

Významné soli

K důležitým solím patří některé halogenidy, sulfidy, sírany, dusičnany, uhličitany a mnohé jiné. Mají uplatnění v chemickém průmyslu, v potravinářství, lékařství, v průmyslu stavebních hmot, v keramickém průmyslu a jako důležitá průmyslová hnojiva.Sůl Příklady využití a výskyt
chlorid sodný NaCI v přírodě se vyskytuje jako nerost kamenná sůl (halit), pro domácnost je prodávána pod názvem kuchyňská sůl; nepostradatelný pro živočichy; v potravinářství slouží k ochucování jídel, konzervaci masa a zeleniny; zároveň je cennou chemickou surovinou; při výrobě mýdel, sody, k odstraňování námrazy na komunikacích
chlorid draselný KCI se vylučoval na nalezištích chloridu sodného jako pozůstatek po odpaření mořské vody; výroba hydroxidu draselného; draselné průmyslové hnojivo; při výrobě mýdel a výrobě dalších draselných solí
chlorid amonný NH4CI čištění povrchu kovů při pájení (salmiak); součást náplně suchých článků baterií
dusičnan sodný NaNO3 průmyslové dusíkaté hnojivo (ledek sodný, chilský ledek)
dusičnan draselný KNO3 průmyslové hnojivo (ledek draselný); výroba výbušnin
dusičnan stříbrný AgNO3 výroba fotografických filmů a papírů; v kožním lékařství (lapis)
síran měďnatý CuSO4 pentahydrát síranu měďnatého CuSO4.5 H2O je znám jako modrá skalice; vodný roztok k poměďování, k impregnaci dřeva proti hnilobě a k postřikům rostlin proti houbám a dalším škůdcům
síran vápenatý CaSO4 výroba sádry pro stavebnictví, sochařství a štukatérství
dihydrát síranu vápenatého CaSO4 . 2H2O (nerost sádrovec) pálením při teplotě asi 1 000 °C ztrácí sádrovec část této vázané vody, vzniká hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 . 1/2H2O - sádra. Sádra ve vodě tvrdne, reaguje s ní opět na dihydrát.
síran sodný Na2SO4 je důležitý pro výrobu skla a pracích prášků. Přírodní síran sodný je obsažen v některých minerálních vodách, ze kterých krystaluje jako dekahydrát Na2SO4 . 10H2O.
dekahydrát síranu sodného Na2SO4 . 10H2O. se také nazývá Glauberova sůl a nachází použití jako přírodní projímadlo
uhličitan sodný Na2CO3 (soda) výroba skla a mýdla; změkčování vody v prádelnách, papírnách a v domácnostech
hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 součást prášků do pečiva a šumivých prášků pro přípravu nápojů; k zmírňování žaludeční kyselosti ("užívací" soda)
uhličitan draselný K2CO3(potaš) výroba skla a mazlavých mýdel
uhličitan vápenatý CaCO3 minerál vápenec (kalcit) a aragonit; výroba páleného vápna; stavební a sochařský kámen, ozdobný kámen k obkladům budov (leštěný - mramor); přísada při výrobě železa; vápenaté průmyslové hnojivo
fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 součást nerostů fosforitu a apatitu - výroba fosforečných průmyslových hnojiv (např. superfosfátu, jehož nejvýznamnější složkou je dihydrogenfosforečnan vápenatý Ca(H2PO4)2; výroba fosforu a jeho sloučenin)
křemičitany (většinou složité látky) horninotvorné látky, např. živce a slídy; výroba stavebních materiálů, keramikySklo je chemicky pevný roztok různých křemičitanů a některých oxidů kovů. Vyrábí se tavením směsi sklářského písku, sody, potaše, síranu sodného a vápence. Pro různá použití se přidávají pomocné suroviny.

Porcelán je stejně jako sklo směs různých, hlavně hlinitých křemičitanů. Vyrábí se z jemného kaolínu vypalováním. Glazura dává porcelánovým výrobkům hladký povrch. Kamenina je vyrobena z méně kvalitního kaolinu. Cihlářské výrobky se vyrábějí z cihlářských hlín. Je to kaolín silně znečištěný pískem, vápenatými a železitými sloučeninami.

Hašené vápno, sádra a cement patří mezi stavební pojiva. Cement se vyrábí pálením směsi vápence s jílovitou vápenatou horninou - slínem a následným rozemletím na jemnou moučku. Některé cementy obsahují navíc rozemletou strusku. Cement ve vodě tvrdne v nerozpustnou látku. Beton je směs cementu, štěrku nebo písku a vody.

Soli se rovněž uplatňují jako průmyslová hnojiva. Průmyslová hnojiva jsou vyráběné látky, které se využívají k obohacování zemědělské půdy živinami nezbytnými pro růst rostlin. Obsahují především vázaný dusík, fosfor a draslík. Nepostradatelný je však i vázaný vápník, hořčík, síra, železo a další.

Základní rozdělení hnojiv:

hnojiva.jpg(33 kb)
nahoru