Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 9. ročník - Zdroje energie

Paliva Uhlí Ropa Zemní plyn Druhy zdrojů Řešené příklady Cvičení Literatura

PalivaPaliva jsou přírodní nebo průmyslové vyráběné látky, jejichž spalováním se získává teplo.

Třídění paliv
 1. podle skupenství
 2. - plynná: propan-butan, zemní plyn
  - kapalná: ropa, benzín, petrolej
  - pevná: uhlí, dřevo, koks
 3. podle původu
 4. - přírodní: dřevo, uhlí
  - vyrobená: propan- butan
 5. podle období vzniku
 6. - pravěká: uhlí
  - současná: dřevo
Kvalitu paliv nejčastěji hodnotíme podle jejich výhřevnosti.
Výhřevnost paliv h: h = Q / m
Q - uvolněné teplo
m - hmotnost spáleného paliva


paliva.gif(124 kb)


obr. Základy chemie 2, Fortuna
nahoru