Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Trojúhelník

trojúhelník výšky a těžnice kružnice trojúhelníku SSS SUS USU Literatura

Podle vlastností rozdělujeme trojúhelníku do několika skupin:

obecný trojúhelník


Michal Benda CC BY-NC-ND

má různé délky stran i velikosti úhlůpravoúhlý trojúhelník


Michal Benda CC BY-NC-ND

má jeden úhle pravý (90°), strany, které svírají pravý úhel nazýváme odvěsny, straně proti pravému úhlu říkáme přeponarovnoramenný trojúhelník


Michal Benda CC BY-NC-ND

má dvě strany stejně dlouhé (ramena), obě ramena svírají se základnou stejný úhelrovnostranný trojúhelník


Michal Benda CC BY-NC-ND

má všechny strany stejně dlouhé, všechny úhly 60°