Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Rychlost, dráha, čas

Pohyb Rychlost Dráha Čas Literatura

Pohyb

Klid a pohyb tělesa

Těleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu. Totéž těleso může být v pohybu vzhledem k jednomu tělesu a současně v klidu vzhledem k druhému tělesu.

Jak popsat pohyb

Rozdělení pohybů:

  1. podle rychlosti
  2. podle trajektorie

Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA