Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Procenta

Procento a promile Výpočet procent výpočet části výpočet základu Úrok a daň Kombinované úlohyLiteratura

Procento a promile

Procenta a promile se dnes využívají zejména v ekonomice a statistice. V podstatě procenta nahrazují zápis zlomků, konkrétně setin. Promile nahrazují tisíciny. Procenta označujeme symbolem % , promile symbolem . Chceme-li tedy zapsat například dvacet procent, zapisujeme: 20%, dvacet promile 20‰

.

Výpočet procent

Pomocí procent vyjadřujeme poměrnou část celku. Jedno procento odpovídá jedné setině celku. Při výpočtu procent se obvykle místo termínu jeden celek nahrazuje označením základ. Počet procent udává kolik setin ze základu počítame. Patnáct procent tedy například vyjadřuje patnáct setin celku

Základ odpovídající jednomu celku je roven 100%