Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

výpočet rovnic slovní zadání Literatura

Řešení rovnic

Rovnice s neznámou ve jmenovateli řešíme obdobně jako ostatní rovnice. Vždy je ovšem potřeba zjistit všechny podmínky. Výsledek potom musí dané podmínky splňovat. Pokud je výsledek v rozporu s podmínkami, nemá rovnice řešení.

 

Příklad 1

7   2

=
x  

podmínky: x ≠ 0
vynásobíme rovnici společným jmenovatelem x a pokrátíme:

7   2       / . x

=
x  

7 . x   2 . x        

=
x  

7 = 2x       / : 2
3,5 = x  

Výsledek vyhovuje podmínkám, kořenem rovnice je číslo 3,5 .

 

 

Příklad 2

x + 1   4

=
x - 1  

podmínky: x ≠ 1
vynásobíme rovnici společným jmenovatelem (x - 1) a pokrátíme:

(x + 1) . (x - 1)   4(x - 1)

=
x - 1  
 
x + 1 = 4x - 4       / - x
1 = 3x - 4       / + 4
5 = 3x       / : 3


5   x

=
3  

Výsledek vyhovuje podmínkám.

 

 

Příklad 3

2x + 4   6  

=
2x - 2   2x - 2
 

podmínky: x ≠ 1

2x + 4   6       / . (2x - 2)

=
2x - 2   2x - 2
 
2x + 4 = 6 / - 4
2x = 2 / : 2
x = 1  

Výsledek nesplňuje podmínky, rovnice nemá řešení.

 

 

Příklad 4

x   6

=
x + 1   2x + 2

podmínky: x ≠ - 1
Pokud to jde, ve jmenovatelích vytýkáme nebo rozkládáme podle vzorce.
Potom snadněji najdeme nejmenšího společného jmenovatele

x   6       / . 2(x + 1)

=
x + 1   2(x + 1)
 
2x = 6 / : 2
x = 3  

 

 

Příklad 5

2x + 1   3

=
x2 - 1   x - 1

podmínky: x ≠ - 1, x ≠ 1
Pokud to jde, ve jmenovatelích vytýkáme nebo rozkládáme podle vzorce.
Potom snadněji najdeme nejmenšího společného jmenovatele

2x + 1   3       / . (x -1)(x + 1)

=
(x + 1)(x - 1)   x - 1
 
2x + 1 = 3(x + 1)      
2x + 1 = 3x + 3       / - 2x
1 = x + 3       / - 3
- 2 = x