Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 6. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Státní hymna
Zdroje informací

Intonace a intonační cvičení

Vymezení pojmů

Intonace je hlasové sledování toku několika tónů ze střední hlasové polohy ve smyslu vzestupném i sestupném, v přiměřeném tempu a hlasitosti

Intonace v celých tónech je hlasový postup, kdy vynecháme půltóny.

Intonace v půltónech je hlasový postup s využitím nejmenšího možného tónového rozsahu, tj. půltónu.


Druhy intonace


Zásady správné intonace - hlasová hygiena


Intonace a její rozsah


Intonace a tónina


Příklady intonačních cvičeních pro 6. ročník

Intonace v C-dur:

c-d-e-f-g-a-h-c - c-h-a-g-f-e-d-c
c-d-e-f-g-f-e-d-c
g-f-e-d-c-d-c
g-f-e-d-c-d-e-f-g
c-d-e-f-e-d-c
c-e-g-e-c
c-d-e-d-c
e-d-c-d-c
Intonace v H-dur:

h-cis-dis-e-fis-gis-ais-h -h- ais-gis-fis-e-dis-cis-h
h-cis-dis-e-fis-e-dis-cis-h
fis-e-dis-cis-h-cis-h
h-cis-dis-e-dis-cis-h
h-cis-dis-cis-h
dis-cis-h-cis-h


Recitativ

a kantátách, při němž pěvec napodobuje rytmus běžné řeči. Rozlišují se různé typy recitativu například recitativo secco („suchý“) doprovázený pouze continuem nebo recitativo accompagnato („doprovázený“) s doprovodem orchestru Jako (liturgický) recitativ se také někdy označují jednoduché nápěvy gregoriánského chorálu používané pro biblická čtení a modlitby Recitativ se objevuje i v moderní hudbě, kdy se část textu písně nezpívá, ale recituje s přihlédnutím na rytmus hudby. Jedním z mnoha příkladů může být i píseň Karla Kryla Nevidomá dívka, ze slavného alba Bratříčku, zavírej vrátka. Nevidomá dívka (Karel Kryl, Bratříčku, zavírej vrátka) V zahradě za cihlovou zídkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek po chmýří na bodláku na vymyšlenou adresu. Ref: Prosím vás, nechte ji, ach, nechte ji, tu nevidomou dívku, prosím vás, nechte ji si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatejch jabloních, a taky o lásce, již v černých květech máku přivezou jezdci na koních. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté, pohádku o duze, jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Ref: Rec: V zahradě za cihlovou zídkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květů a neruší ji motýli, jen trochu hraje si s řetízkem amuletu, jen na chvíli ... *