Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Úměrnost

úměrnost přímá nepřímá úlohyLiteratura

Úměrnost

Úměrnost je základní funkcí. V podstatě existují dva základní druhy: přímá úměrnost a nepřímá úměrnost. Funkce je vlastně závislost jedné proměnné na druhé. Mění-li se jedna proměnná, mění se i druhá proměnná.

Přímá úměrnost se dá vyjádřit vztahem:

Čím více roste jedna proměnná, tím více roste i druhá proměnná.
Čím méně roste (klesá) jedna proměnná, tím méně roste (klesá) druhá proměnná.
Navíc je podmínkou, že hodnoty rostou (klesají) rovnoměrně

Např:
Celková cena nákupu brambor v závislosti na počtu koupených kilogramů.
Čím více kilogramů, tím větší cena. Čím méně kilogramů, tím menší cena.Nepřímá úměrnost se dá vyjádřit vztahem:

Čím více roste jedna proměnná, tím néně roste (klesá) druhá proměnná.
Čím méně roste (klesá) jedna proměnná, tím více roste druhá proměnná.
Navíc je podmínkou, že hodnoty rostou (klesají) v převráceném poměru.

Např:
Doba napuštění bazénu v závislosti na síle (počtu) čerpadel.
Čím více čerpadel, tím kratší doba napouštění. Čím méně čerpadel, tím delší doba.