Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 9. ročník - Svět práce

Střední školy Vlastnictví majetku Výroba zboží Cena zboží Pojištění Soukromé finance Veřejné finance Zdroje informací

Nabídka středních škol

Obecná nabídka studia

Gymnázia

Střední odborné školy

Čtyřleté učební obory

Tříleté učební obory


Konkrétní vzdělávací nabídka středních škol pro rok 2010 / 2011


Přijímací řízení

Přihlašování na střední školu

Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy

Přijímací zkoušky

Termín konání přijímacích zkoušek

Přijetí na střední školu

Odvolání

Zápisový lístek

Podmínky přijetí