Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 8. ročník - Teorie hudby

Zvuky
a tóny
Nauka
o rytmu
Hudba
v pohybu
Hudební
formy
Hudební
nástroje
Hudební
tělesa
Zdroje informací

Zvuky a tóny

Lidský hlas


Než zvuk vznikne


Druhy zpěvních hlasů

V mnoha operách zpívá tenor part kladného hrdiny, soprán part hrdinky a bas zpívá postavu často zápornou. Chlapecké soprány znějí evropskými kostely a katedrálami již od středověku. Tehdy ženy v kostelích zpívat nesměly. Dnes již při některých mších zpívají i dívčí sbory.

Technika zpěvu na mikrofon je zcela odlišná od operního zpěvu. Operní zpěv se musí tzv. nést, aby zpěváky slyšeli i diváci v zadních řadách. Za zpěváky zpívající na mikrofon toto obstará elektronika.


Tóny zvýšené a snížené

Tóny c, d, e, f, g, a, h, se považují za základní tóny, tóny zvýšené a snížené se souhrnně nazývají tóny odvozené nebo taky alterované. Snižování a zvyšování tónů se pak říká také alterace.


Shrnutí tónů základních a odvozených

tóny 2x zvýšené cisis disis eisis fisis gisis aisis hisis
tóny 1x zvýšené cis dis eis fis gis ais his
tóny základní c d e f g a h
tóny 1x snížené ces des es fes ges as b(hes)
tóny 2x snížené ceses deses eses feses geses asas heses

Vyjímky v označování