Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Německý jazyk 8

Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6 Lektion 7 Lektion 8 Lektion 9 Lektion 10 Literatura

Lektion 1

1. Z následujících příkladů vyber slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou:

abwaschen, aufpassen, aufräumen, beginnen, einkaufen, empfehlen, entschuldigen, erzählen, gefallen,gehören, hinfahren, hingehen, mitnehmen, teilnehmen, umziehen, übernachten, vergessen, verlieren, versuchen, vorstellen

A. Odlučitelné -

 

 

 

 

B. Neodlučitelné-

 

 

 

 

(zdroj: Zuzana Raděvová, Cvičebnice německé gramatiky1, nakladatelství Didaktis, 2003, 1.vydání, str.50, č.1,2)

2. Z uvedených infinitivů utvoř příčestí minulé:

A. machen ____________ kochen ____________ kaufen ____________

B. sparen ____________ fragen ____________ ausmachen____________

C. versuchen____________ antworten____________ gehören____________

D. studieren____________ abholen____________ besuchen____________

E. zumachen____________ reparieren____________ üben_____________

(zdroj: Zuzana Raděvová, Cvičebnice německé gramatiky 1, nakladatelství Didaktis, 2003, 1.vydání, str.58, č. 1 – 5)

3. Tvoř věty v perfektu:

schenken – Peter – ein Buch – seinem Vater ________________________________________

kaufen – gestern – wir – einen Kühlschrank ________________________________________

erzählen – ich – den Eltern – alles ______________________________________________

begleiten – wir – unsere Freunde – am Wochenende ____________________________

versuchen – er – alles – wirklich ________________________________________

ausmachen – wer – den Computer ________________________________________

abschicken – Adam – keinen Brief – für mich __________________________________

suchen – ich – die Sachen – gestern – lange ________________________________________

hören – wir – davon – gestern ________________________________________

(zdroj: Zuzana Raděvová, Cvičebnice německé gramatiky 1, nakladatelství Didaktis, 2003, 1.vydání, str.59, č.31 – 40)

Skupinová práce / Práce ve dvojicích / Domácí příprava

4. Vyprávěj spolužákům své zážitky z prázdnin! Můžeš použít následující osnovu:

Reiseziel –

Unterkunft –

Verpflegung –

Verkehrsmittel –

Preis der Reise –

Ankunft –

Abfahrt –

Koffer –

5. Utvořte skupinky, vyberte si pohádku a vyprávějte ji (v přítomném čase).

6. Osmisměrka. Najdi 14 dopravních prostředků!

(letadlo, metro, lanovka, taxi, trajekt, kočár, kolo, nákladní auto, osobní auto, dodávka, loď, člun, jachta, kabriolet)

F O S A T A X I L
L K C S B R F L I
U D H E O I L K E
G S I I O P K W F
Z P F L T I J K E
E M F B E O A R R
U - B A H N C H W
G F Ä H R E H R A
Y N B N A Q T A G
K U T S C H E D E
C A B R I O T Z N

ch = c h

    člen       Německy         Čěsky

  1 ____ ____________ ____________

  2 ____ ____________ ____________

  3 ____ ____________ ____________

  4 ____ ____________ ____________

  5 ____ ____________ ____________

  6 ____ ____________ ____________

  7 ____ ____________ ____________

  8 ____ ____________ ____________

  9 ____ ____________ ____________

10 ____ ____________ ____________

11 ____ ____________ ____________

12 ____ ____________ ____________

13 ____ ____________ ____________

14 ____ ____________ ____________