Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 6. ročník - Starověký Řím

Království Republika Války Otroctví Caesar Císařství Zánik říše Vzdělanost a umění Časová osa Zdroje informací

Řím v období království - 8. – 6. st. př. Kr.

Charakteristika

řeka Tibera
etruská bronzová socha vlčice se stala symbolem Říma
foto: http://cs.wikipedia.org foto: http://cs.wikipedia.org