Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Funkce

Závislosti Funkce Předpis Lineární Kvadratické Nepřímá úměra Literatura

Závislosti

V našem okolí se neustále setkáváme se spoustou forem různých závislostí. V přírodních vědách, matematice, statistice, ekonomice atd. vyjadřujeme závislosti většinou pomocí tabulky, grafu nebo vzorce.

Studujeme většinou závislost dvou veličin (proměnných), například ujeté dráhy na čase, ceny za benzín v závislosti na počtu ujetých kilometrů, zisku v závislosti na počtu prodaných produktů, td.

Sledujeme-li například počet nazaměstnaných v průběhu několika let v ČR, potom čas je tzv. nezávislá proměnná a počet nezaměstnaných je závislá proměnná.