Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Jehlan

jehlan objem povrch Literatura

Úvod

Jehlan je prostorové těleso. Jeho základnou může být libovolný mnohoúhelník (např. ABCDE). Vrcholy tohoto mnohoúhelníku jsou spojeny s jedním bodem prostoru, kterému říkáme vrchol jehlanu (V).

pětiboký jehlan
Michal Benda CC BY-NC-ND

Podle počtu bočních stěn (podle počtu hran základny) mluvíme o jehlanech trojbokých, čtyřbokých, pětibokých, ...

pětiboký jehlan
Michal Benda CC BY-NC-ND

Pokud je základnou jehlanu pravidelný mnohoúhelník a vrchol leží kolmo nad středem základny, mluvíme o pravidelném jehlanu.

pravidelný čtyřboký jehlan
Michal Benda CC BY-NC-ND

Jehlan seříznutý rovinou rovnoběžnou s základnou nazýváme komolý .


Michal Benda CC BY-NC-ND