Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Periodická soustava

Chemické prvky byly uspořádány do tabulky periodické soustavy podle vzrůstajícího protonového čísla a podle elektronů ve valenční vrstvě - D. I. Mendělejevem


obr. Animovaná chemie - CD

Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834 - 1907) byl ruský chemik, profesor univerzity v Petrohradě. Byl to všestranný učenec a pokrokový činitel, věnoval se také technologii, fyzice, metrologii. V roce 1869 objevil periodický zákon podle kterého uspořádal novým způsobem základy anorganické chemie. Podle jeho periodického zákona jsou seřazeny chemické prvky v tabulce, někdy zvané jeho jménem.

Periodický zákonRozdělení periodické tabulkyperiodicka tabulka

obr. Animovaná chemie - CD

Dělení prvků podle fyzikálních vlastností

Podle původu


Podle fyzikálních vlastnostíNěkteré skupiny prvků mají své skupinové názvy

nahoru