Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 8. ročník - 19. století

Národní
obrození
Revoluce
v roce 1848
Bachův
absolutismus
Vznik
Rakouska - Uherska
Evropské
státy
USA
v 19. stol.
Věda
a vynálezy
Zdroje informací

Život Čechů v Habsburské monarchii v 1. polovině 19. století - národní obrození

Habsburská monarchie za vlády Františka II. (1792 – 1835)

Mezi Čechy se stále více připomínala hesla z francouzské revoluce rovnost, volnost a bratrství. Češi sledovali dění ve Francii, otřásla jimi zpráva, že církvi byl zabaven majetek a že Francouzi svého krále popravili a že jim František II. vyhlásil válku. František musel válčit i s Napoleonem v bitvě tří císařů roku 1805 u Slavkova. Nebyl šťasten, když dával Napoleonovi za manřelku Marii Louisu. Příbuzenský stav nutil rakouského císaře, aby se roku 1812 stal Napoleonovým spojencem v tažení proti Rusku.

České národní obrození

Proces probíhající od konce 18. století do první poloviny 19. století. Je to proces národního uvědomování a vytváření svébytného českého národa v rámci habsburské monarchie.

Cíle národního obrození

Významné osobnosti národního obrození

Životní styl v období národního obrození