Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 6. ročník - Přírodní složky a oblasti Země

Formování
přírody
Litosféra
Hydrosféra
Atmosféra
Pedosféra
Biosféra
Využívání
přírody
Zdroje informací

Formování přírody naší planety

Základní pojmy

Příroda

Přírodní činitelé

Přírodu tvoří

Členění povrchu podle výškových poměrů

Členění povrchu podle nadmořské výšky