Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 7. ročník - Zeměpis světadílů a oceánů - Rusko

Poloha,
rozloha, členitost
Přírodní
poměry
Obyvatelstvo
Přírodní zdroje Část
evropská
Sibiř
a Dálný východ
Zdroje informací

Poloha, rozloha, členitost

Charakteristika

Značná členitost