Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 7. ročník - Práce s Počítačem

práce s textem tabulky a grafy

Práce s textem

Pokračování ze 6. ročníku. Žáci by se měli naučit vkládat symboly, pracovat s kreslením v MS Word, připojit jednoduché rovnice (zlomky) z editoru rovnic, efektivně využívat tabulátory a jejich formát, používat styly, generovat obsah, vytvářet a rušit hypertextové odkazy, psát ve sloupcích. Vložit jednoduchou tabulku.

Speciální znaky

Postupuj podle následující osnovy:

 1. Otevři nový dokument Word.

 2. Zkus svými slovy popsat (celými větami), jak lze sestrojit trojúhlník KLM, jestliže známe stranu k, úhel KLM a stranu m.

 3. Zapiš postup pomocí matematických značek. (nápověda zde). Nekopíruj, zkus text napsat sám.

 4. vlož jednoduchý náčrt trojúhelníku, který by mohl odpovídat zadání. Barevně vyznač strany a úhel, které znáš.

 5. přejdi na novou stránku (vložit konec stránky)

 6. Zkus zapsat tyto zlomky: jednu polovinu, dvě pětiny, sedmnáct třicetišestin

 7. Zkus zapsat vztah pro průměrnou rychlost rovnoměrného pohybu (rychlost = součet drah lomeno součet časů)

 8. Vymysli a zapiš složitý matematický příklad se zlomky, hranatými a kulatými závorkami ...

Styly a seznamy

Postupuj podle následující osnovy:

 1. Otevři tento pokusný text: material.doc

 2. Z každého prvního slova odstavce udělej nadpis daného odstavce.

 3. Vyber styl nadpisu, přidej libovolnou barvu textu.

 4. Na první stránku vygeneruj obsah dokumentu podle tebou vybraných nadpisů.

 5. Na konci dokumentu vygeneruj rejstřík pojmů. (Vyber několik libovolných slov)

 6. Na druhé stránce zkus vytvořit dvě poznámky pod čarou ze dvou vybraných slov.

 7. Ukázku hotového souboru najdeš tady: ukol1.pdf

Tabulátory

Druhy a formáty tabulátorů:

 1. Otevři tento pokusný text: material2.doc

 2. Uprav text pomocí tabulátorů tak, aby vypadal následovně: ukol2.pdf

 3. Využívej různé druhy tabulátorů (ikona u pravítka vlevo nahoře)

 4. Podle zadání přidej i vodící znaky (formát tabulátoru)

Sloupce a tabulky

Postupuj podle následující osnovy:

 1. Otevři tento pokusný text: material.doc

 2. První, druhý a třetí odstavec přeformátuj do novinové sazby - do dvou sloupců: ukol3.pdf

 3. V prvním sloupci nech jen první odstavec (zalomení sloupce)

 4. Mezi sloupce vlož čáru.

 5. Šířku prvního sloupce nastav na 5 cm.

 6. Z prvního sousloví vytvoř nadpis.

 7. Text, který se nevešel na první stranu, vrať zpět do jednoho sloupce.

 8. Vlož do textu tabulku a ohranič jí podle vzoru.