Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Elektrické jevy

Vodivost Proud a teplota Mg. pole el. proudu Literatura

Elektrické vlastnosti látek

El. vodivost látky ovlivňuje zejména její vnitřní stavba.

Z hlediska vodivosti dělíme látky:

a) vodiče = látky, které za normálních podmínek dobře vedou elektrický proud (kovy, tuha, slaná voda, …)
b) izolanty = látky, které za normálních podmínek vedou el. proud velmi špatně nebo vůbec (plast. hmoty, guma, sklo, …)


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

96.jpg, 58kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA