Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Stavba látek

Složení látek Částice Atomy,molekuly a ionty Model atomu Literatura

Složení látek

Látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů. Částice se neustále neuspořádaně pohybují.

Brownův pohyb částice vody se neustále neuspořádaně pohybují, náhodně narážejí do malých pylových zrnek.Vlivem nárazů obrovského množství částic vody koná pylové zrnko trhavý pohyb.

Difuze – samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky.

obr05.jpg, 504kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

difuse.jpg
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

difuse.jpg
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

difuse.jpg
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

 

 

Vzájemné silové působení částic