Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Racionální čísla

Racionální
čísla
Krácení
rozšiřování
Zlomek,
složené číslo
Porovnávání Sčítání
odečítání
Násobení
dělení
Složené
zlomky
Literatura

Zápis racionálních čísel

Název množiny racionálních čísel je odvozen od slova ratio = rozumná. Každé racionální číslo se dá vyjádřit zlomkem. "Jsou to tedy všechna celá čísla a ještě k nim přidáme zlomky." Množinu všech racionálních čísel označujeme písmenem Q. Chceme-li zapsat, že x je racionální číslo (patří do množiny racionálních čísel), zapíšeme: x∈Q

Zlomky

Zápis zlomku ukážeme na příkladu tří osmin. Zlomek chápeme jako konktrétní část celku. Jmenovatel udává, na kolik částí byl celek rozdělen. Čitatel udává, kolik těchto částí je vybráno. Zlomek tři osminy tedy vyjadřuje: Rozděl celek na osm stejných částí a vezmi tři tyto části.

 

 

Tabulka některých základních zlomků
graficky modrá část žlutá část zápis
jedna polovina jedna polovina
jedna třetina dvě třetiny
jedna čtvrtina tři čtvrtiny
jedna desetina devět desetin