Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 9. ročník - Světové hospodářství

Sektory
planety
Hospodářská
centra
Zemědělství Průmysl Doprava
a spoje
Služby
a cestovní ruch
Světový
trh
Zdroje informací

Sektory

Světové hospodářství se dělí na čtyří sektory

Primární sektor

Sekundární sektor

Terciální sektor (služby)

Kvartérní sektor

Ve vyspělých zemích převažuje zaměstnanost ve třetím a čtvrtém sektoru, v málo rozvinutých zemích převažuje zaměstnanost v prvním sektoru.