Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Geometrie 1

Geometrické útvary přímka, polopřímka, úsečka literatura

 

trojúhelník čtverec obdélník kruh

Trojúhelník

http://www.hracky-tis.cz/shop_obrazky/55000/nahledy_320/CCP2008.jpg

Trojúhelník je tak trochu kouzelný geometrický útvar. Skrývá v sobě číslo 3 a když chceme napsat slovo trojúhelník, objeví se nám uprostřed slova Ú.

Podívejte se pozorně na ukázky obrázků a zkuste si ukázat části, kde se nachází trojúhelník. Potom si zkus načrtnout trojúhelník a dokreslit k němu obrázek.


http://www.wikipedia.org

řešení
http://hynkov.cz/media/STTN-V1.gif

řešení
http://www.wikipedia.org

řešení
http://www.wikipedia.org

řešení
http://info-koktejl.cz/gallery/1233416794.jpg

řešení
http://www.eod.cz/editor/image/eshop_products/HP-HYUSM627_m.jpg

řešení


Vzpomeň si, jak vypadá česká vlajka. Jakou barvu má trojúhelník uvnitř vlajky? Celou vlajku vybarvi.


Lukas Hejny CC

řešení