Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výrazy

mnohočleny sčítání a odečítání násobení rozklad vzorceLiteratura

Mnohočleny

Člen (jednočlen) je výraz, který se dá napsat jako číslo. proměnná nebo součin čísel a proměnných, např:

6
a
6a2

mnohočlen je součet (rozdíl) jednočlenů:

6x2 + 4x - 3
a + b + c
3a1+5a2+7a3