Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 9. ročník - Meziválečné období

Vznik Československa
a jeho vývoj
Vývoj
demokracie
Totalitní
státy
Hospodářská
krize
Umělecké
směry
Fašistické
agrese ve světě
Zdroje informací

Vznik Československa 1918 a jeho vývoj ve 20. a 30. letech

Události

28. říjen 1918

Charakteristika nového státu