Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Koule

koule objem povrch Literatura

Úvod

koule
Michal Benda CC BY-NC-ND

Koule je prostorové těleso. Jsou to všechny body v prostoru, které mají od daného středu vzdálenost menší nebo rovnu poloměru.

Svrchní "slupce" koule říkáme kulová plocha.

koule
Michal Benda CC BY-NC-ND

Pokud odřízneme část koule rovinou, vznikne útvar, kterému říkáme kulová úseč. Povrch kulové úseče je kulový vrchlík.

koule
Michal Benda CC BY-NC-ND

Poloměr úseče (vrchlíku) značíme obvykle ρ, výšku v.

koule
Michal Benda CC BY-NC-ND

Pokud vyřízneme z koule prostorový úhel, získáme útvar zvaný kruhová výseč. Kruhová výseč je v podstatě tvořena kuželem a odpovídající kruhovou úsečí.

koule
Michal Benda CC BY-NC-ND