Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Lidské tělo

Naše tělo je složeno z mnoha částí. Jednotlivé části jsou spolu propojeny a spolupracují.
Takové spolupracující části se nazývají soustavy. Podle toho k čemu slouží, se nazývají:

Opěrná soustava

 • kostra
 • kosti
 • páteř
kosti jsou základ pro vzpřímený postoj,
jejich velikost a délka určují velikost a výšku člověka

Svalová soustava

 • svaly
 • šlachy
svaly se natahují a smršťují
a tím pohybují kostmi a tělo se hýbe

Nervová soustava

 • mozek
 • mícha
 • nervy
mozek vyšle signál,
který se pomocí nervů dostane
až ke svalům a tělo vykoná nějaký řízený pohyb

Oběhová soustava

 • srdce
 • tepny
 • žíly
 • krev
všechny orgány v těle jsou prokrveny,
neustále k nim proudí čerstvá okysličená krev,
kterou srdce pumpuje do tepen
a žil a ty krev k orgánům přivádějí

Dýchací soustava

 • nos
 • ústa
 • plíce
buňky potřebují kyslík,
který se vdechnutím vzduchu dostane do plic
a odtud se kyslík ze vzduchu dostane do krve,
ta ho dopraví, kam je potřeba, škodlivý oxid uhličitý vydechneme

Trávicí soustava

 • ústa
 • hltan
 • jícen
 • žaludek
 • tenké střevo
 • tlusté střevo
tělo potřebuje potravu,
ta se v jednotlivých orgánech rozmělní a natráví tak,
aby se k buňkám dostaly potřebné tuky,
cukry, bílkoviny, vitamíny a minerální látky

Vylučovací soustava

 • močový měchýř
 • konečník
těmito orgány tělo vyloučí škodliviny
a vše nepotřebné z potravy (stolice, moč)

Rozmnožovací soustava

 • vaječníky
 • vajíčka
 • vagína
 • varlata
 • spermie
 • penis
spojením spermie a vajíčka vzniká zárodek,
ze kterého se v těle ženy vyvine plod
a po devíti měsících se narodí dítě

Imunitní soustava

 • ochranné látky v těle


Aby lidské tělo správně fungovalo, musí být zdravé. Už od dětství pečujeme o své tělo tím, že ho udržujeme v čistotě, chodíme na pravidelná očkování a zdravotní prohlídky, procvičujeme ho sportováním, bystříme mu mozek ve škole nebo při hrách a podáváme mu dostatek tekutin a potravu.Důležité látky v tělě

Kdybychom do motoru auta nedávali olej, motor by se zadřel, zasekl. Naše tělo potřebuje kyslík, jinak bychom se udusili.Krev roznáší po našem těle živiny i kyslík. Jak se živiny a kyslík do krve dostanou?

Proč krev zásobuje tělo živinami a kyslíkem?

Potraviny, které jíme, by měly být:

Pro zdraví je důležitý pohyb a dobrá nálada.Všechny lidi i děti ohrožuje stres (strach).

Jak můžeme stres zmírnit?