Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Poloha,
rozloha
Historický
vývoj
Geografické
rysy
Příroda,
osídlení
Hospodářství
Evropy
Jižní
Evropa
Západní
Evropa
Severní
Evropa
Východní
Evropa
Jihovýchodní
Evropa
Střední
Evropa
Evropská
unie

Evropa

Rozkládá se na severní polokouli a patří jí asi 7 % zemské souše. Za východní hranici směrem k Asii je považováno pohoří Ural. Obyvatel v Evropě žije asi 12 % světové populace.

Název vychází ze slova ereb, což ve starém Babylonu označovalo zemi, kde slunce zapadá. Název na Evropu změnili Řekové.

V Evropě jsou čtyři klimatická a tři časová pásma.

Největším ostrovem je Velká Británie, nejvyšší horou Elbrus na Kavkaze a Mont Blanc v Alpách, a nejdelší řekou Volha.

pohoří ostrovy poloostrovy jezera nížiny řeky moře