Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Německý jazyk 4

L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 Literatura

Lektion 1

1. Deine Familie

Eva, das ist dein Vati. Peter, das ist deine Mutti. Monika, das ist dein Opa. Hans, das ist deine Oma. Uli, das ist dein Onkel Robert. Uwe, das ist deine Tante Klara. Karin, das ist dein Bruder Paul. Tina, das ist deine Schwester Nika. Wer ist das? Das ist ein Junge. Das ist Paul. Paul, ist das dein Vati? Ja, das ist mein Vati. Das ist ein Mädchen. Das ist Eva. Eva, ist das deine Mutti? Ja, das ist meine Mutti.

a) Nakresli všechny postavy a popiš je!
b) Zakroužkuj na obrázku modře všechny osoby, u kterých říkáme „dein“ a červeně ty osoby, u kterých říkáme „deine“.
c) Reagujte na otázku – Ist das dein Vati? – Ja, das ist mein Vati/das ist er.
d) Reagujte ve dvojicích na otázku – Wer ist das?

(zdroj- Jitka Pastuzsková, Mirjana Panská: Němčina hravě 1, nakladatelství Blug, 2002, str. 10)

2. Písmenkový had (Buchstabenstange)

Děti se postaví do zástupu. Každý chytí rukama v pase toho, kdo stojí před ním, a společně tak vytvoří hada. Poté jim učitel zřetelně řekne písmeno a had se musí během 30 vteřin stočit do podoby písmene. Po splnění úkolu se ten, kdo je v zástupu první, zařadí na konec a následuje další písmeno.