Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Úvod do chemie

Co je
chemie
Rozdělení
chemie
Proč se
učíme chemii
Metody při
zkoumání látek
Označení
nebezpečných látek
Řešené
příklady
Cvičení
Literatura

Co je chemie?

Chemie, jedna ze základních přírodních věd, se zabývá složením a vnitřní strukturou (stavbou) látek. Zkoumá chemické reakce, při kterých nové látky vznikají a původní zanikají.
Chemie studuje všechny látky od nejjednodušších až po velmi složité, a to jak látky přírodní, tak látky připravené syntézou.

Chemie je přírodní experimentální věda o vzniku, složení, struktuře, vlastnostech a významu látek kolem nás.


Příklad:

Voda


složení: vodík (H), kyslík (O)
chemický vzorec: H2O
struktura: H-O-H
vznik: 2 H2  +  O2  ---> 2H2O
vlastnosti:
 • fyzikální (zjišťujeme při pozorování a měření)
  • skupenství: vodní pára, voda v kapalném stavu, led
  • tvrdost: měkká a tvrdá
  • hustota: 0,99 g/cm3
  • teplota tání: 0°C - teplota varu: 100°C
  • čistota: pitná, užitková, destilovaná
 • chemické (zjišťujeme obvykle při chemických dějích)
  • reakce s jinými látkami např.
       2H2O  +  2Na  --->  2NaOH  +  H2
  • chemický rozklad:
       2H2O --->  2 H2  +  O2
Význam a použití:
 • nezbytná podmínka života, složka organismů i neživé přírody
 • rozpouštědlo
 • v chemickém průmyslu: reaktant reakce, produkt reakce nebo jako reakční prostředí

nahoru