Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Práce s textem

Psaní textu

Zákům ukazujeme psaní všemi deseti prsty a několik hodin věnujeme procvičování. K procvičení používáme freewarový program volně dostupný z internetu (PVD15). Další rozvoj této dovednosti je již na žácích samotných.

Práce v textovém editoru

Pro práci s textem používáme textový editor MS Word 2003. Klademe důraz na osvojení principu práce v prostředí office více než na fce samotné. Žáci by po ukončení 5. ročníku měli ovládat:

Vzhled stránky

Nastavení pracovního prostředí. V MSOffice menu soubor, příp. zobrazit.

Úkol:
  1. vytvoř soubor se třemi stránkami

  2. první stránku o velikosti A4 na šířku

  3. druhou stránku o velikosti A5

  4. třetí stránku o velikosti A4 na výšku

  5. okraje nastav na jeden cm, jen dole nech 1,5 cm

  6. Do záhlaví vlož své celé jméno

  7. Na střed zápatí vlož číslování stránek, zkus začít číslování od 5

Speciální znaky

Pro vkládání speciálních znaků používáme anglickou klávesnici, ascii tabulku a funkci vložit symbol (MS Word)

úkol: Dokážeš napsat (vložit) znaky zapsané v tomto souboru?

Používání schránky

Označení částí textu myší i pomocí klávesnice. Kopírování, vkládání a přesun částí textu v souboru CTRL + C, CTRL + V, CTRL + X

Formátování

Úpravu formátu textu a odstavce provádíme pomocí menu, ikonek editoru nebo i některých klávesových zkratek, případně pomocí nabídkového menu myši.

cvičný text         úkol jedna

cvičný text         úkol dva

cvičný text         úkol tři