Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 7. ročník - Hudba v historii

Hudba baroka
Poslechové skladby
Naši písničkáři
Hudba a výtvarné umění
Hudba a architektura
Zdroje informací

Hudba baroka

Charakteristika


Historie


Největší evropští barokní skladateléČeské země v období baroka


Největší čeští barokní skladatelé