Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Geometrie 4

vzájemná poloha dvou přímek v rovině konstrukce osová souměrnost střed úsečky grafický součet úseček Literatura

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

různoběžky kolmice rovnoběžky

 

Různoběžky

 

 

1) PŘÍMKY RŮZNOBĚŽNÉ – různoběžky

- mají jeden společný bod

Lukáš Hejný CC BY-SA-NC

- různoběžky svírající pravý úhel nazýváme přímky kolmé (kolmice)

Lukáš Hejný CC BY-SA-NC

zapisujeme: r t
čteme: přímka r je je kolmá k přímce t

 

 

2) PŘÍMKY ROVNOBĚŽNÉ – rovnoběžky

- nemají společný bod

Lukáš Hejný CC BY-SA-NC

zapisujeme: l II m
čteme: přímka l je rovnoběžná s přímkou m

 

 

 

 

CVIČENÍ

Objev v obrázcích přímky a rozhodni o jejich vzájemné poloze

1)

http://www.zs.tatenice.cz/zs/predmety/zemepis/dok_8/index.php?file=evropska_unie.pps

2)

http://www.bplusp.cz/_ploty.html

3)

http://gawker.com/5295894/the-indian-invasion

Řešení: