Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 8. ročník - počátek 20. století

Habsburská monarchie
na přelomu století
Příčiny
1. světové války
1. světová
válka
Zdroje informací

Habsburská monarchie na přelomu století

České země