Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 8. ročník - Hra na keyboard

Základy ovládání keyboardu
Základy hry na keyboardu
Zdroje informací

Základy ovládání keyboardu


Hra pravou rukou


Příprava pravé ruky ke hře


Hrajeme podle notového záznamu


Hrajeme a počítáme nahlas


POZOR!: